Teamontwikkeling

 
Om ervoor te zorgen dat medewerkers in organisaties optimaal tot hun recht komen, is het belangrijk te weten wat hen boeit en bindt in het werk dat ze doen. Juist daar ligt de mogelijkheid voor ontwikkeling en verbetering. Waar het gaat om de ontwikkeling van professionele vaardigheden kunnen middelen als feedback, intervisie en supervisie worden ingezet.
 
Bij teamontwikkeling is de onderlinge verbondenheid en samenwerking essentieel. Zeker wanneer je geacht wordt flexibel op continue ontwikkelingen en veranderingen in te spelen. Welke gezamenlijke idealen houden het team bij elkaar en hoe draagt een ieder daar aan bij? Is er ruimte om eerlijk te zijn en elkaar aan te spreken en ‘bij de les’ te houden?
 
Zowel individueel als in teamverband gaan we aan de slag om het gezamenlijk doel scherp te stellen en ervoor te zorgen dat elk teamlid zich daaraan kan committeren en leert zijn verantwoordelijkheid te nemen.
 

'Durf jij te laten zien wie je werkelijk bent?’

 
Neem contact op voor meer informatie of maak een afspraak.